Lidé z Marsu

Aleš Černý
pracuje v kovárnách a vynálezecké dílně mistra Liederhause, taví sklo, pracuje s rozličnými , převážně už použitými materiály, spolupracuje s architekty, umělci, strojírenskými podniky, majiteli restaurací, vynálezci, promotéry festivalů, divadelníky a bezdomovci – sám je jedním z nich.
Velkým tématem činnosti jsou jízdní kola – ta sbírá, opravuje a přetváří na osobité kousky .

Jirka Brauner
Samostatný i kolektivní recyklátor, ex SRNA, vytváří z lahví vlastními metodami nové užitné předměty,  které dodává zájemcům o neotřelé věci, do restaurací, zapojuje se do nových projektů spojených s up-cyklací, spolupracuje s restauratéry, kavárníky a vynalézavými tvůrci, přináší nové myšlenky a nápady, zabývá se provozem stánků s workshopy a také s gastronomickými specialitami, jako jsou dusíkem mražená zmrzlina či pečené ryby.

Jan Jenq-mozaiker
Tvoří guerilové mozaiky v puklinách měst, je turistickým průvodcem, kdy návštěvníkům metropole ukazuje nejen památky, ale i to, že tato republika je na čelním místě v recyklaci a tím jim dává nový pohled na možnosti s tím spjaté, hovoří mnoha jazyky a prezentuje atelier v zahraničí.

Eva Pelčarská
Vitrážistka, oficiální provozovatelka atelieru a dobrá duše, která ve své tvorbě také ráda sáhne k znovupoužitému sklu, nyní pečuje o svou dceru a účetnictví spojené s atelierem, působí v prostředí pronájmů bytových i nebytových prostor, kde se zabývá rekonstrukcemi a právě nástěnnými skleněnými obklady.

A dál…
Do MARSu patří i několik fotografů, kteří zaznamenávají procesy i výrobky, také dobrovolně přispívající osoby, jimž je up-cyklace blízká a rádi přiloží ruku k dílu při realizacích, účastní se aktivit, workshopů a tím vytváří rozsáhlý otevřený kolektiv s mnoha možnostmi.